Yhdistyksemme alkutaipaleelta >

Yhdistyksen alkuvaiheista pöytäkirjat kertovat jälkipolville näin:

Vuoden 1918 joulukuussa kokoontui Kaarinan Rantakulman naisia keskustelemaan ompeluseuran perustamisesta Kaarinan Rantakulmalle. Seuraavana vuonna 1919 perustettiin suojeluskunnan yhteyteen Rantakulman Suojeluvelvolliset -niminen ompeluseura. Vuonna 1924 yhdistyksen nimeksi muutettin Rantakulman Ompeluseura.

22.9.1926 alkoi toiminta uudella nimellä Rantakulman Marttayhdistyksenä kannustavin sanoin:
"Ne tavat, tarkoitukset ja henki, jotka ovat vallinneet ompeluseurassamme, siirtykööt uudelle työnsä alkaneelle marttayhdistyksellemme perintönä. Pientä ja arvotonta on ehken työmme maailman mahtavien silmillä katsottuna ollut ja tulee olemaan, mutta pienenkin, rakkaudella tehdyn työn siunaa Jumala. Siinä uskossa aloittaa Kaarinan Rantakulman Marttayhdistys työnsä."

Aluksi toiminta oli sosiaalityön luonteista, avustettiin varattomia koululaisia ja heidän vanhempiaan. Vuodesta 1928 alkaen työtä pyrittiin muuttamaan paremmin marttojen toimintaa vastaavaksi. Työn tarkoituksena oli kotien henkisen, siveellisen ja taloudellisen tason kohottaminen ohjaamalla ja valistamalla perheenemäntiä. Sotavuodet lakkauttivat marttatyön lähes täysin koska useat marttamme toimivat lottina. Sodan jälkeen Marttaliitto on antanut määrätietoisesti ohjeita ja toiminnan suuntaviivoja erilaisin vuositeemoin, jotka yhdistyksemme on huomioinut toimintaa suunniteltaessa.