Liitto ja piiri

Marttajärjestö perustettiin sortovuosien vaikeina aikoina 1899. Ryhmä sivistyneitä naisia johtajanaan Lucina Hagman päätti perustaa yhdistyksen kohottamaan naisten henkistä ja aineellista tasoa, jotta maa paremmin kestäisi uhkaavan venäläistämisen paineen.

Yhdistyksen nimeksi piti tulla Sivistystä kodeille. Silloinen Suomen Suurruhtinaskunnan senaatti piti kuitenkin hanketta valtiollisesti vaarallisena ja yhdistyksen säännöt hyväksyttiin vasta, kun nimi muutettiin vaarattomalta vaikuttavaksi nimeksi Marttayhdistys ry – Martha-Förening rf.

Marttajärjestön ideologia liittyi läheisesti samanaikaisiin yhteiskunnallisiin kansanliikkeisiin. Vähitellen toiminta keskittyi yhä enemmän kotitalousneuvontaan.Vuonna 1924 kaksikielinen järjestö jakautui käytännöllisistä syistä ja siitä tuli Suomalainen Marttaliitto ry (vuodesta 1939 Marttaliitto ry) ja Finlands svenska Marthaförbund rf.

Marttajärjestö on hallinnollisesti kolmiportainen. Keskusjärjestönä toimii Marttaliitto, johon kuuluu 16 rekisteröityä piiriä, keskuspaikkoina maakuntien suurimmat kaupungit. Piireissä on yhteensä lähes 1 300 yhdistystä. Järjestön jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa noin 45 000, joista noin 1 600 on miehiä.